• head_banner_01

Квалификациска чест

Основни информации

>>>

1 (3)
1 (2)
1 (1)
Pollutant discharge permit receipt

Потврда за дозвола за испуштање на загадувачки материи

General taxpayer certificate

Потврда за општ даночен обврзник

Filing receipt of customs import and export sender and receiver

Поднесување потврда за царински увоз и извоз испраќач и примач

Record registration form of foreign trade operators

Образец за евиденција за регистрација на странски трговски оператори

Сертификат за чест

>>>

Environmental management system certificate

Сертификат за систем за управување со животната средина

Demonstration unit of honest operation

Показна единица за чесно работење

Credit certificate

Кредитен сертификат

Certificate of good faith

Сертификат за добра волја

Occupational health system certificate

Уверение за професионален здравствен систем

Integrity management certificate

Сертификат за управување со интегритет

Quality system certificate

Сертификат за систем за квалитет

1

Нашата компанија го освои националното претпријатие за висока технологија на 27 септември 2020 година

Association certification

Сертификација на здружението

Право на интелектуална сопственост

>>>